Chính sách bảo mật của HB88

Giới thiệu

HB88 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người chơi và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này quy định cách thức HB88 thu thập, lưu trữ, sử dụng, và chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi.

Thu thập thông tin

HB88 chỉ thu thập thông tin cá nhân của người chơi khi cần thiết cho các mục đích sau:

 • Đăng ký tài khoản và cung cấp dịch vụ cho người chơi.
 • Thực hiện giao dịch thanh toán.
 • Trả lời thắc mắc của người chơi.
 • Xử lý khiếu nại của người chơi.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật.

Các loại thông tin cá nhân mà HB88 có thể thu thập bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính, và các thông tin khác.
 • Thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của người chơi.
 • Thông tin về lịch sử giao dịch của người chơi.

Lưu trữ thông tin

HB88 lưu trữ thông tin cá nhân của người chơi trên các máy chủ được bảo vệ an toàn. HB88 sử dụng các biện pháp bảo mật tiên tiến để bảo vệ thông tin cá nhân của người chơi khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng trái phép, tiết lộ, thay đổi, hoặc hủy hoại.

Sử dụng thông tin

HB88 chỉ sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. HB88 không sử dụng thông tin cá nhân của người chơi cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý của người chơi.

Chia sẻ thông tin

HB88 chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người chơi với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi được người chơi đồng ý.
 • Khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho người chơi.
 • Khi cần thiết để thực hiện giao dịch thanh toán.
 • Khi cần thiết để trả lời thắc mắc của người chơi.
 • Khi cần thiết để xử lý khiếu nại của người chơi.
 • Khi cần thiết để tuân thủ các quy định của pháp luật.

Quyền của người chơi

Người chơi có quyền truy cập, chỉnh sửa, hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Người chơi cũng có quyền yêu cầu HB88 ngừng sử dụng thông tin cá nhân của mình. Để thực hiện các quyền này, người chơi có thể liên hệ với HB88 thông qua các kênh liên lạc được cung cấp trên trang web của HB88.

Thay đổi chính sách bảo mật

HB88 có thể thay đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Khi có thay đổi, HB88 sẽ thông báo cho người chơi qua email hoặc trên trang web của HB88.

Kết luận

HB88 cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người chơi và đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của họ. Người chơi có thể yên tâm khi sử dụng các dịch vụ của HB88.